لوگونومی

مقالات آموزشی

آشنایی با Camera Raw در برنامه فتوشاپ (Photoshop)

آشنایی با Camera Raw در برنامه فتوشاپ (Photoshop)

بخش Camera Raw فتوشاپ (Photoshop) در حقیقت یکی از قسمت هایی است که بیشتر برای اصلاح رنگ و نور تصویر به صورت حرفه ای برای عکاس ها تعبیه شده است

آشنایی با فیلتر hsp-hsl در برنامه فتوشاپ (Photoshop)

آشنایی با فیلتر hsp-hsl در برنامه فتوشاپ (Photoshop)

فیلتر HSB- HSL بر اساس HSB- HSL که اولی حداقل تیرگی ها را میتواند کنترل کند دومی نورها را کنترل می کند، تصویر را ویرایش می کند.

آشنایی با مجموعه فیلترهای other در برنامه فتوشاپ (Photoshop)

آشنایی با مجموعه فیلترهای other در برنامه فتوشاپ (Photoshop)

مجموعه فیلترهای قسمت other فیلترهای بسیار کاربردی هستند که براس اصلاح رنگ، ساخت پترن و شارپ تر کردن تصویر مورد استفاده قرار می گیرند.

آشنایی با فیلتر های Interlaced و NTSC از مجموعه فیلتر های Video

آشنایی با فیلتر های Interlaced و NTSC از مجموعه فیلتر های Video

فیلتر Video در مجموعه فیلتر های فتوشاپ دو فیلتر را شامل می شود. که یکی از فیلتر ها Interlaced و فیلتر دیگری NTSC نام دارد. 

مجموعه فیلترهای Stylize

مجموعه فیلترهای Stylize

مجموعه فیلترهای Stylize در برنامه فتوشاپ، فیلترهایی هستند که شما می توانید توسط آنها فکت های خاصی را روی تصویر اعمال بکنید.

هر آنچه که باید در مورد فرمت های فایل تصویری قبل از سفارش لوگو بدانید

هر آنچه که باید در مورد فرمت های فایل تصویری قبل از سفارش لوگو بدانید

اگر برای طراحی آموزش ندیده باشید، به احتمال زیاد هرگز نیازی به درک تمایزهایی مانند آنچه فایل تصویری TIF را از یک PDF یا یک PSD مجزا می کند ندارید. اما پس از سفارش ساخت لوگو، با وجود تنوع زیاد فرمت های تصویر ممکن است ندانید که چطور به درستی از هریک استفاده کنید.