لوگونومی

سرفصل های آموزش طراحی لوگو با نرم افزار ایلوستریتور (illustrator)

1. آشنایی با خصوصیات نرم افزارهای برداری

 • آشنایی با نرم افزار ایلوستریتور (illustrator)
 • نصب نرم افزار ایلوستریتور (illustrator)
 • مقایسه خصوصیات برداری در نرم افزار ایلوستریتور با سایر نرم افزارهای ادوبی
 • مزیت خصوصیت برداری یا وکتور (Vector) در نرم افزار ایلوستریتور
 • تفاوت لوگوی طراحی شده در ایلوستریتور و فوتوشاپ (Photoshop)

2. تنظیمات صفحه کاری در نرم افزار الاستریتور

 • ایجاد صفحه کاری (ArtBoard) جدید (New ArtBoard)
 • انتخاب اسم برای صفحه کاری (ArtBoard)
 • انتخاب واحد های اندازه گیری برای صفحه کاری
 • انتخاب ابعاد پیشفرض برای صفحه کاری (ArtBoard)
 • انتخاب رنگ (Color mode) صفحه کاری (ArtBoard)
 • گزینه Raster Effects
 • تغییر سایز آبجکت در صفحه کاری
 • ایجاد چند صفحه کاری (ArtBoard) در ایلوستریتور (illustrator)
 • تغییر چیدمان صفحه کاری  (ArtBoard Arrangment)
 • حذف صفحه کاری (ArtBoard) در ایلوستریتور (illustrator)

3. خصوصیات خطوط راهنما در الاستریتور

 • ابزار گریدبندی در ایلوستریتور (illustrator)
 • تغییر فاصله (Spacing) بین خطوط راهنما (Guide Lines)
 • نمایش خطوط راهنما (Guide Lines) روی آبجکت
 • محدود کردن اندازه طراحی به گریدبندی
 • ترسیم خطوط راهنما (Guide Lines) با خط کش (Ruler)
 • تعیین مختصات دقیق خطوط راهنما (Guide Lines)
 • زاویه دادن (Rotating) به خطوط راهنما (Guide Lines)
 • پنهان کردن (Hide) و قفل کردن (Lock) خطوط راهنما (Guide Lines)
 • کپی کردن خطوط راهنما (Guide Lines)
 • اشتباه رایج در ترسیم خطوط راهنما (Guide Lines)
 • ترسیم خطوط راهنمای (Guide Lines) مثلثی
 • چند نکته در مورد خصوصیات خطوط راهنما (Guide Lines) در ایلوستریتور (illustrator)
 • ایجاد لایه جدید (Layer) در ایلوستریتور (illustrator)
 • ترسیم خطوط راهنمای (Guide Lines) دایره ای

4. آشنایی با پنل Pathfinder

 • پنل Pathfinder ایلوستریتور (illustrator)
 • ابزارهای ایلاستریتور در پنل Pathfinder
 • آموزش طراحی با ایلاستریتور با استفاده از ابزارهای Shape Modes
 • استفاده از گزینه Ungroup در ایلوستریتور (illustrator)
 • مزیت غیرمخرب بودن ابزارهای موجود در پنل Pathfinder ایلوستریتور (illustrator)
 • استفاده از ابزارهای Pathfinder و حالت Ungroup

5. آشنایی با منو Pathfinder قسمت دوم

 • ابزارهای موجود در بخش Pathfinder
 • استفاده از ابزار Devide در پنل Pathfinder  
 • استفاده از ابزار Line برای تقسیم بندی و ایجاد آبجکت های جدید
 • استفاده از گاید لاین (Guideline) به جای خط (Line) برای تقسیم بندی و ایجاد آبجکت های جدید
 • استفاده از ابزار Trime در پنل Pathfinder 
 • استفاده از ابزار Merge در پنل پت فایندرPathfinder 
 • استفاده از ابزار Crop در پنل پت فایندر Pathfinder
 • ایجاد پترن (Pattern) در  ایلوستریتور (illustrator)
 • استفاده از Clipping Mask
 • استفاده از Crop
 • استفاده از ابزار Outline در پنل Pathfinder 
 • استفاده از ابزار Minus back در پنل Pathfinder 

6. آشنایی با پنل Align

 • کاربرد پنل الاین (Align)
 • ابزار های پنل الاین (Align) ایلوستریتور (Illustrator)
 • ابزار Align objects
 • ابزار Horizontal/ Vertical Align Center
 • ابزار Distribute objects
 • ابزار Distribute spacing

7. آشنایی با پنل Stroke

 • تغییر خصوصیات خط در پنل استروک (Stroke) ایلوستریتور (illustrator)
 • ابزار Weight در پنل استروک (Stroke) برای تغییر قطر خط
 • ابزارCap  در پنل استروک (Stroke) برای تغییر حالت ابتدا و انتهای خط
 • ابزارCorner در  پنل استروک (Stroke) برای تغییر حالت زاویه خط
 • ابزار Dashed Line  در پنل استروک (Stroke) برای ناپیوسته کردن خط
 • ابزار Arrow Head  پنل استروک (Stroke) برای اضافه کردن تصاویر مختلف به ابتدا و انتهای خط
 • ابزار Profile در پنل استروک (Stroke) ایلوستریتور (illustrator)
 • ساخت پروفایل های جدید با ابزار Width Tool و Anker Point Tool

8. آشنایی با پنل Gradient

 • ورود به پنل گرادینت (Gradient) ایلوستریتور (Illustrator)
 • کار با ابزار های پنل گرادینت (Gradient) در نرم افزار ایلوستریتور (illustrator)
 • تغییر رنگ در پنل گرادینت (Gradient) ایلوستریتور (Illustrator)
 • ایجاد حجم با استفاده از گرادیان رنگ
 • ایجاد گرادیان رنگی برای خط یا استروک (Stroke)
 • ایجاد گرادیان رنگ روی حروف در ایلوستریتور (illustrator)

9. آشنایی با پنل Pen Tool

 • ابزار پن تول (Pen Tool) در ایلوستریتور (Illustrator)
 • ترسیم خطوط پیوسته و ناپیوسته با ابزار پن تول
 • ترسیم شکل بسته با استفاده از ابزار پن تول
 • ترسیم خطوط منحنی با استفاده از ابزار پن تول (Pen Tool) در ایلوستریتور (Illustrator)
 • ابزار انکر پوینت تول (Anchor Point Tool)
 • ترسیم خطوط زاویه دار با استفاده از ابزار اد انکر پن تول (Add Anchor Pen Tool)
 • انتقال تصویر اتود دستی به ایلوستریتور (Illustrator) با استفاده از ابزار پن تول
 • ترسیم خطوط منحنی با استفاده از Curved Path
 • ترسیم خطوط منحنی ترکیبی (Combo)
 • حذف کردن گره ها

10. آشنایی با ابزار shape builder

 • پنل شیپ بیلدر (Shape Builder)
 • فعال کردن Swatch در ابزار شیپ بیلدر (Shape Builder)
 • ایجاد شکل جدید با همپوشانی توسط ابزار شیپ بیلدر (Shape Builder)
 • کاربرد گزینه Gap Detection
 • ابزار Live Paint Bucket

11. آشنایی با ساخت پترن

 • پترن (Pattern) چیست؟
 • دسترسی به ابزار پترن (Pattern) در ایلوستریتور (illustrator)
 • تغییر رنگ آبجکت های پترن (Pattern)
 • ذخیره کردن پترن (Pattern)
 • تغییر سایز پترن (Pattern)
 • استفاده از ابزار Rotate  برای چرخش یا تغییر زاویه پترن (Pattern)
 • آشنایی با ابزار ساخت پترن (Pattern options)
 • تغییر نام پترن (Pattern)
 • ابزار Tile Typeدر پنل پترن (Pattern)
 • ابزار Copies در پنل پترن (Pattern)

12. آشنایی با ابزارهای ویرایش خط و شکل

 • پنل ابزارهای ویرایش خط و شکل در ایلوستریتور (illustrator)
 • کاربرد ابزار Width Tool
 • کاربرد ابزار رپ تول (Wrap Tool)
 • کاربرد ابزار تویرل تول Tool Twirl
 • کاربرد ابزار پاکر تول (Pucker Tool)
 • کاربرد ابزار بلوت تول Bloat Tool
 • کاربرد ابزار اسکالوپ تول (Scallop Tool)
 • کاربرد ابزار کریستالایز تول Crystallize Tool
 • کاربرد ابزار رینکل تول (Wrinkle Tool)

13. آشنایی با ابزار Puppet Warp

 • کاربرد ابزار Puppet Warp  در طراحی لوگو با ایلوستریتور (illustrator)
 • فعال کردن ابزار Puppet Warp
 • تغییر فرم چرخشی روی آبجکت ها
 • تغییر فرم گروهی روی آبجکت ها

14. آشنایی با ابزار Free Transform Tool

 • استفاده از ابزار Free Transform Tool
 • استفاده از ابزار پرسپکتیو (Perspective)
 • استفاده از ابزار Distort

15. آشنایی با پنل Transparency

 • آشنایی با قابلیت‌های پنل ترنسپرنسی (Transparency)
 • استفاده از قابلیت لیر مسک (Layer mask) در پنل ترنسپرنسی (Transparency)

16. آشنایی با پنل Appearance

 • تفاوت ابزارهای پنل اپیرینس (Appearance) و پنل لیر (Layer)
 • تنظیم فاصله استروک نسبت به آبجکت با استفاده از ابزارهای پنل اپیرینس (Appearance)
 • ویرایش حروف فارسی و انگلیسی با ابزارهای پنل اپیرینس (Appearance)
 • ایجاد گرادیان رنگی برای حروف
 • ویرایش اوت لاین (Outline) حروف

17. آشنایی با نحوه ترسیم طلایی Golden Spiral

 1. ترسیم دوایر دارای تناسب طلایی
 2. رسم دوایر  گلدن اسپایرال (Golden Spiral)
 3. طراحی لوگو با استفاده از تناسب طلایی
 4. استفاده از ابزار شیپ بیلدر Shape builder در ایلوستریتور (illustrator) برای طراحی لوگو نهایی

18. آشنایی با Warp قسمت اول Make With Warp

 • استفاده از ابزار های پنل وارپ (Warp) برای دفرمه کردن شکل
 • ابزار استایل (Style) یا فرم
 • ابزار دفرمه کردن شکل به صورت افقی یا عمودی (Horizontal/Vertical )
 • تغییر سایز خمیدگی (Bend)
 • ابزار دیستورشن (Distortion) در پنل وارپ (Warp) ایلوستریتور (illustrator)
 • جداسازی خطوط از فرم (Style)
 • اجرای فرمان های پنل وارپ (Warp) به صورت افکت
 • استفاده از ابزار وارپ (Warp) برای تغییر فرم لوگوتایپ
 • ویرایش نوشته لوگو تایپ در حالت وارپ (Warp)

19. آشنایی با Warp قسمت دوم Make With Mesh

 • باز کردن پنل میک ویت مش (Make With Mesh) در ایلوستریتور (illustrator)
 • جابجایی مش ها با ابزار دایرکت سلکشن تولز (Direct Selection Tools)
 • استفاده از ابزار  Make With Mesh روی آبجکت ها
 • ویرایش هر آبجکت پس از ایجاد مش
 • کاربرد ابزار پنل میک ویت مش (Make With Mesh) برای تغییر فرم تایپوگرافی

20. آشنایی با Warp قسمت سوم Make With Top Object

 • تغییر شکل آبجکت با استفاده از ابزار Make With Top Object
 • تغییر شکل تایپوگرافی با استفاده از ابزار Make With Top Object

21. آشنایی با Perspective Grid

 • انتخاب قابلیت های پرسپکتیو روی صفحه کاری
 • جابجایی نماهای پرسپکتیو با استفاده از اسلایدرها
 • ترسیم آبجکت روی نمای پرسپکتیو در ایلاستریتور (illustrator)
 • قرار دان لوگوتایپ در حالت پرسپکتیو
 • قرار دان آبجکت در حالت پرسپکتیو

22. آشنایی با ابزار Blend

 • استفاده از ابزار بلند (Blend) روی خط
 • استفاده از ابزار بلند (Blend) برای ایجاد ارتباط بین دو شکل مختلف
 • استفاده از ابزار بلند (Blend) برای ایجاد گرادیان رنگی
 • استفاده از ابزار بلند (Blend) برای یکپارچه کردن

23. آموزش ساخت Pattern

 • ساخت پترن (Pattern) حرفه ای در ایلاستریتور (Illustrator)
 • خلق آبجکت اولیه برای ساخت پترن (Pattern)
 • ساخت پترن (Pattern) از روی آبجکت
 • ویرایش پترن (Pattern) در ایلاستریتور (Illustrator)
 • پر کردن فضای خالی پترن (Pattern)
 • تغییر مقیاس پترن (Pattern)
 • چرخش پترن (Pattern)

24. آشنایی با ابزار Brush

 • انتخاب ابزار براش (Brush Tool) مناسب
 • گزینه های پنل براش (Brush) در ایلاستریتور (illustrator)
 • استفاده از ابزار براش (Brush Tool) روی آبجکت
 • تعریف براش جدید
 • استفاده از براش روی شکل بسته
 • استفاده از پترن (Pattern) در پنل براش (Brush)

25. آشنایی با پنل Symbol

 • ایجاد سیمبل (Symbol)
 • کاربرد سیمبل (Symbol)
 • خارج کردن از حالت سیمبل (Symbol)
 • جایگزین کردن سیمبل (Symbol)
 • آشنایی با ابزار سیمبل (Symbol) در نوار ابزار ایلاستریتور (illustrator)
 • تبدیل سیمبل به آبجکت

26. آشنایی با افکت Distort & Transform

 • تفاوت ابزار فری ترنسفورم (Free Transform Tool)  و افکت Distort & Transform
 • ابزار Free Distort
 • ابزار Pucker & Bloat
 • ابزار Roughen
 • ابزار Tweak
 • ابزار Twist
 • ابزار Zig Zag
 • ابزار Transform

27. آشنایی با افکت3D – Extrude & Bevel

 • تنظیم نور برای آیجکت سه بعدی در افکت 3D – Extrude & Bevel ایلاستریتور
 • تغییر رنگ آبجکت سه بعدی
 • افزودن سیمبل (Symbol) به سطوح آبجکت سه بعدی (3D)
 • ایجاد پرسپکتیو (Perspective) در آبجکت سه بعدی
 • تغییر سایز آبجکت سه بعدی
 • خارج کردن آبجکت از حالت سه بعدی در ایلاستریتور (Illustrator)
 • طراحی لوگو با استفاده از افکت 3D – Extrude & Bevel
 • طراحی تایپوگرافی سه بعدی در ایلاستریتور (Illustrator)

28. آشنایی با افکت 3D – Revolve

 • پنل Revolve
 • پنل Map Art
 • طراحی اشکال سه بعدی با افکت Revolve

29. آشنایی با افکت Shadow

 • ایجاد سایه برای آبجکت با استفاده از ابزار Drop Shadow
 • تاثیر رزولوشن روی سایه آبجکت)
 • تشخیص رزولوشن صفحه کاری
 • ایجاد سایه با استفاده از ابزار Blur
 • ایجاد عمق با استفاده از سایه
 • ایجاد سایه داخلی

30. آشنایی با افکت Pixelate

 • کاربرد افکت Pointillize
 • کاربرد افکت Color halftone برای طراحی لوگو در ایلستریتور (illustrator)
 • تبدیل افکت Pixelate  به وکتور
 • کاربرد افکت پیکسلیت (Pixelate) روی تایپوگرافی