لوگونومی
دسته بندی : فتوشاپ | منتشر شده در تاریخ : 1401/05/01

تلفیق تایپوگرافی و تصویر در برنامه فتوشاپ (Photoshop)

از مجموعه تکنیک هایی که در فتوشاپ (Photoshop) به کار می رود، تکنیکی به نام تلفیق تایپوگرافی و تصویر است که بر روی تصاویر مختلف قابل اعمال است. روش های مختلفی برای اعمال این تکنیک در فتوشاپ (Photoshop) موجود است که در ویدیوی آموزشی تایپوگرافی در سایت لوگونومی با تدریس اختصاصی استاد عیوض زاده ارائه شده است. اما در این مقاله سریع ترین روشی که می توان از این تکنیک استفاده کرد را به شما آموزش می دهیم.

 

تلفیق تایپوگرافی و تصویر در برنامه فتوشاپ (Photoshop)

 

تلفیق تایپوگرافی و تصویر از طریق Clipping Mask

برای نمونه در تصویر زیر که قابل مشاهده است، با استفاده از تایپوگرافی می توان نصف تصویر را با متن پر کرد. برای این کار از ابزار متن نویس یا همان ابزار text استفاده می شود و با انتخاب راست چین بودن نوشته ها ، متن مورد نظر با فعال کردن Caps Lock به صورت سایز بزرگ نوشته می شود.

تلفیق تایپوگرافی و تصویر در برنامه فتوشاپ (Photoshop)

می توان هر کلمه را به صورت ستونی در یک خطر قرار داد و با نوشتن متن مورد نظر به قسمت Window مراجعه و با انتخاب بخش Character با ایجاد تغییرات در قسمت Leading فاصله بین خطوط کلمات را کاهش داد.
با کمک قسمت Horizontal Scale می توان سایز حروف را به صورت افقی تغییر داد و در این قسمت برای هماهنگی بین کلمات ، SOMEONE را به صورتی سایز بندی کرد تا با سایر کلمات از نظز اندازه، هماهنگ شود.

تلفیق تایپوگرافی و تصویر در برنامه فتوشاپ (Photoshop)

حال با انتقال متن به سمت چپ تصویر می توان با استفاده از Ctrl + T  كل متن نوشته  شده را متناسب با خواسته و تصویر، بزرگ یا کوچک کرد. برای انتخاب نیمه تصویر با استفاده از ابزار Selection می توان اقدام کرد و با انتخاب متن و زدن Ctrl + G می توان متن را از یک لایه به لایه دیگر انتقال داد، سپس برای تغییر رنگ لایه برای تیره کردن آن با استفاده از تصویر اصلی (کامل ) وانتخاب رنگ سیاه از قسمت Solid Color  رنگ تصویر مورد نظر را تنظیم کرد.
حال تصویر نیمه انتخاب شده را با استفاده از گزینه Clipping Mask یا alt + ctrl+ G با لایه متن مورد نظر مرتبط کرد و در نهایت به یک تصویر دارای تایپوگرافی رسید.

تلفیق تایپوگرافی و تصویر در برنامه فتوشاپ (Photoshop)

می توان رنگ لایه تایپوگرافی را با استفاده از لایه مربوط به سایه رنگی تغییر داد که می توان بر اساس رنگ تصویر انتخاب شده این عمل صورت بگیرد.

تلفیق تایپوگرافی و تصویر از طریق Clipping Mask

روش های دیگری برای تلفیق تایپوگرافی در تصویر وجود دارد که می توان با استفاده از Layer Mask و کلیک راست ctrl + متن مورد نظر را انتخاب کرد و سپس با کپی گرفتن از تصویر اصلی و انتقال آن به زیر لایه مربوط به متن با استفاده است Add Mask تایپوگرافی را را بر روی تصویر مورد نظر قرار داد، توجه شود که تخریب پذیری این روش بیشتر از روش اول است، به این دلیل که با استفاده از روش اول می توان تصویر را جدای از متن تغییر داد ، بدون اینکه هر کدام نسبت به هم تغییر کنند و جداسازی راحت تر است.

تلفیق تایپوگرافی و تصویر در برنامه فتوشاپ (Photoshop)

نکته : تلفیق تایپوگرافی با تصویر چهره فقط بر روی نمای روبروی یک صورت قابلیت اجرای با کیفیت دارد و برای تصاویر نیم رخ و سه روخ، این تکنیک جواب نمی دهد.