لوگونومی
دسته بندی : فتوشاپ | منتشر شده در تاریخ : 1401/03/28

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

 

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

 

فیلتر های Render در برنامه فتوشاپ، شامل ۳ فیلتر اصلی flame , picture flame , tree و چندین فیلتر فرعی دیگر می شود که به طور جدا گانه توسط استاد عیوض زاده در ویدئوهای اموزشی مربوطه تدریس شده است . در ادامه مقاله به طور مختصر به معرفی و نحوه کار با 3  فیلتر اول می پردازیم که در حالت Smart Object کار نمی کنند. این فیلتر ها در برنامه فتوشاپ برای کار کامپوزیت کردن یا ایجاد شعله های آتش بر روی Subject مورد استفاده قرا می گیرند.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

معرفی فیلتر Flame از مجموعه فیلترهای Render

برای کار با فیلتر Flame ابتدا باید یک Work Path داشته باشید که بتوانید از فیلتر استفاده کنید. در غیر اینصورت، پس از انتخاب فیلتر، برنامه فتوشاپ اروری به شما نشان می دهد.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

برای مثال، فرض کنید با استفاده از ابزار Pen Tool در حالت Path  یک خط فرضی به رنگ زرد بکشیم. رنگ آن را می توانید تغییر بدهید که تاثیری در کارتان ندارد فقط برای اینکه شما بهتر آن را ببینید مثلا Path را به رنگ آبی تغییر می دهیم. برای اشنایی بیشتر با نحوه کار این ابزار می توانید فیلم آموزشی مربوط به Work Path را ببینید.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

یک لایه خالی ایجاد می کنیم تا در آن لایه Object ایجاد شود. رنگ Background را مشکی می کنیم که بتوانیم بهتر شعله های آتش را درک کنیم. 
سپس در Layer 1 فیلتر Flame را از مجموعه فیلترهای Renderدر برنامه فتوشاپ انتخاب می کنیم. همانطور که می بینید شعله های آتش بر روی Path قرار می گیرد.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

از قسمت Basic می توانید Size و ارتفاع آتش را بیشتر کنید.
گزینه Randomize به صورت تصادفی به شما می دهد و اگر این گزینه نباشد به صورت یکدست می شود.
 با اسلایدر Widthمی توان قطر آن را بیشتر یا کمتر کرد.
با اسلایدر Angle می توانید زاویه بدهید و اسلایدر Interval شعله ها را کم و زیاد می کند و حالت طبیعی تری به آن می دهد 
گزینه Adjust Interval For Loops اگر pathبه صورت دایره کشیده بودیم می توانستیم آن را فعال کنیم تا وقتی که لوپ می کند Interval در آن به صورت کم و زیاد در می آید

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

گزینه Use Custom Color For Flames مثلا اگر بخواهیم شعله های آتش به رنگ دیگری در بیاید از آن می توانیم استفاده کنیم.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

Quality را می توانیم روی حالات Draft , Slow , Medium , High , Fine بگذاریم.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

قسمت Flame Type را در ۶ حالت می توانیم قرار دهیم مثلاً در حالت Candle light مثل شعله شمع می شود  
در قسمت Advance با اسلایدر  Turbulent یک مقدار حالت مواج می توانید ایجاد کنید.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

اسلایدر Gag شعله آتش در مرکز آن بیشتر می شود.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

با اسلایدر Flame Line خطوط را می توانم کم یا زیاد کنیم.
اسلایدر Flame bottom Alignment نسبت به هر خطی چگونه صورت بگیرد ؟ قسمت Flame Style را در سه حالت Normal , Violet , Flat داریم.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

در قسمت Flame Shape که در حالات موازی ، مرکز ، منتشر شدن و سمت و سو داشته باشد قرار بدهم انجمن شعله آتش به صورت یک Object در لایه به وجود آمد و دسترسی مجدد به این تنظیمات دیگر موجود نیست.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

استفاده از فیلتر flame روی نوشتار

برای اینکه فیلتر flame را روی  نوشتار استفاده کنیم باید نوشته را تبدیل به Work Path کنیم.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

برای تبدیل نوشتار به ورک پت، روی لایه کلیک سمت راست کرده وCreate Work Path را انتخاب می کنیم.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

سپس، این لایه را خاموش کرده روی یک لایه دیگر می رویم و فیلتر Flame را از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ اجرا می کنیم.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

اگر نوشته ها خوانا نبود، به Layer 1 می رویم و همه اسلایدر ها را تغییر می دهیم که شاید نوشته ها را بخوانیم.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

معرفی فیلتر Picture Frame از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

در طراحی و ویرایش عکس ها ممکن است نیاز به Frame  یا قاب دور عکس داشته باشیم.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

در این قسمت از مجموعه فیلترهای Render تعداد ۳۶ عدد فریم مختلف وجود دارد که هر کدام از این Frameها،  قابلیت های زیادی دارند که رنگ آن را می توانیم به رنگ های دیگر تغییر بدهیم و همین طور با حالت Margin , Size , Arrangement فرم فریم ها را تغییر بدهیم.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

فیلتر picture frame بیشتر برای کارهای فانتزی استفاده می شود که بیشتر Vector Base هستند و در فتوشاپ به صورت پیکسلی مورد استفاده قرار می گیرند.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

معرفی فیلتر Tree از مجموعه فیلترهای Render

فیلتر Treeهمانطور که از نام آن پیداست، درخت ایجاد می کند و برای طراحانی که کارهای کامپوزیشن یا معماری انجام می دهند، بسیار کاربرد دارد. درخت های مختلفی که با این فیلتر ساخته می شوند، Object Vector base هستند.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

از قسمت Base Tree Type شما تقریباً به ۳۴ درخت متنوع دسترسی دارید که هرکدام را بخواهید می توانید انتخاب کنید. 
اسلایدر Light Direction محل تغییر نور است.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

با اسلایدر Leaves Amount  می توانیم تعداد برگ های درخت را کم و زیاد کنیم. 
با اسلایدر Leave Size سایز برگ ها را می توانیم کوچکتر و بزرگتر کنیم.
با اسلایدر Branches Height سایز شاخه ها کوچکتر و بزرگتر می شود.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

و در نهایت با اسلایدر Branches Trindness شاخه ها ضخیم تر یا باریک تر می شوند.
قسمتی  ، Camera Tilt زاویه درخت را برای ما تغییر می دهد و با گزینه Use Custom Color For Leaves می توانیم مثلاً رنگ برگ ها را به نارنجی تغییر بدهیم.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

با گزینه Use Custom Color For Branches رنگ بدنه درخت را می توانید تغییر بدهید.

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

گزینه های زیر هم در دسترس هستند: 
•    Flat Shading Leaves  ایجاد سایه تخت
•    Enhance Contrast Leaves افزایش یا کاهش کنتراست 
•    Leaves Rotation Lock حالت چرخش  

معرفی فیلترهای Flame ،Picture Frame و Tree از مجموعه فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ

این فیلترهای Render در برنامه فتوشاپ می تواند در پیشبرد کارها و تصویرسازی که انجام می دهید موثر باشد. برای مشاهده جزئیات بیشتر در خصوص کار با این فیلترها می توانید ویدیوی آموزشی پربوطه را از سایت لوگونومی دانلود کنید:
دریافت ویدئوی اموزشی اشنایی با فیلترهای Flame ،  Picture Frame و  Tree